Efraïm Rodríguez

Cercar

Homenatge a l’onze de setembre (2008)

Dues figures a mida real. Bronze. Situat a la plaça dels Països Catalans de Vilanova del Vallès (Barcelona). Encàrrec: Ajuntament de Vilanova del Vallès. Propietat: Ajuntament de Vilanova del Vallès.

Dos figuras a tamaño real. Bronce. Situado en la plaza dels Països Catalans de Vilanova del Vallès (Barcelona). Encargo: Ayuntamiento de Vilanova del Vallès. Propietario: Ayuntamiento de Vilanova del Vallès.

Two life-size figures. Bronze. Located on Països Catalans Square, Vilanova del Valles (Barcelona). Client: City of Vilanova del Valles. Property: City of Vilanova del Valles.

SiteMap
Àrea Privada
Modelat