Efraïm Rodríguez

Prensa

Traducción no disponible.

 

Revisions

(...)Efraïm Rodríguez (Valencia, 1971) va fer un taller el 2001 dirigit per 1'escultor realista Julio Lopez Hernandez. Es una dada que serveix per situar-lo en una corrent que te 1'anclatge en el realisme i 1'excel-lencia tècnica. Les seves escultures incorporen també 1'enssamblatge d'objectes trobats i una mirada màgica i una mica inquietant que es reflecteix sobretot en les escultures que tenen els nens corn a protagonistes. L'exposició permet conèixer de manera amplia el seu treball dels últims sis anys.”

 

Catalina Serra


El País.25-12-2003.

 
SiteMap
Area Privada
Curso