Efraïm Rodríguez

Gemma

Gemma, 2003. 35 x 34,5 19,5 cm.

Fusta de til·ler policromada. Dos monotips

Madera de tilo policromada. Dos monotipos

Polychrome linden wood. Two monotypes

foto/photo: Loren Merchan

SiteMap
Area Privada
Curso