Efraïm Rodríguez

Cap de xai

Cap de xai / Cabeja de cordero / Sheep head, 1997. 10,5 x 7,5 x 9 cm.

Aixeta, ferro colat i os pintat. Col·lecció de l’artista

Grifo, hierro colado y hueso pintado. Colección del artista

Faucet, cast iron and painted bone. Collection of the artist

foto/photo: Loren Merchan

SiteMap
Area Privada
Curso