Efraïm Rodríguez

Search

PerPIGnan (2001)

Vuit elements de ferro colat de mides diverses sobre paviment de llambordes calcaries. situat a la Plaça Lluís Perpinyà, Granollers (Barcelona) Programat dins del cicle Identitats Espacials, comissariat per Pietat Sanjuan. Propietat de l’autor

Ocho elementos de hierro fundido de medidas diversas sobre pavimento de adoquines calizos. Situado en la Plaza Luis Perpiñán, Granollers (Barcelona) Programado dentro del ciclo Identitats Espacials, comisariado por Piedad Sanjuan. Propiedad del autor

Eight cast iron elements of various measures on limestone cobblestone pavement. Located at Plaza Luis Perpignan, Granollers (Barcelona) Scheduled as part of Identitats Espacials, curated by Piedad Sanjuan. Property of the author

SiteMap
Private Area
Course