Efraïm Rodríguez

Sculpture Review (New York) spends me an extensive article and the cover of its 356 issue, fall 2017

 

sculpture-review-fall-2017_cover

My red tricycle (Efraïm Rodríguez)

 

dsc_1276_1200

dsc_1276_1200

dsc_1278_1200

dsc_1280_1200


 
La revista mestra Doll (Moscou) em passa un article de sis pàgines en el seu darrer número
Especials salutacions a la meva nina Mestre amics de Facebook

Doll master magazine (Moscow) spends me a six pages article in his last issue.

Specials greetings to my doll master facebook friends.

 

Doll Master

Doll Master

Doll Master

 
SiteMap
Private Area