Efraïm Rodríguez

Premsa

Revisions

(...)Efraïm Rodríguez (Valencia, 1971) va fer un taller el 2001 dirigit per 1'escultor realista Julio Lopez Hernandez. Es una dada que serveix per situar-lo en una corrent que te 1'anclatge en el realisme i 1'excel-lencia tècnica. Les seves escultures incorporen també 1'enssamblatge d'objectes trobats i una mirada màgica i una mica inquietant que es reflecteix sobretot en les escultures que tenen els nens corn a protagonistes. L'exposició permet conèixer de manera amplia el seu treball dels últims sis anys.”

 

Catalina Serra


El País.25-12-2003.

 
SiteMap
Àrea Privada
Modelat