Efraïm Rodríguez

Nen de la Bata

Nen de la bata/ Niño de la bata/ Child of the gown, 2007. 105 x 33 x 24 cm.

Fusta de sicomoro, taulers contraxapats i mobiliari escolar pintats.

Madera de sicomoro, tablero de contrachapado y mobiliario escolar pintados.

sycamore wood, plywood board and school furniture painted.

SiteMap
Àrea Privada