Efraïm Rodríguez

Giorgia amb trenca

Giorgia amb trenca/ Giorgia con trenka/ Giorgia with duffle coat, 2017. 86 x 31 x 23 cm.
Ffusta d'om, de Melis i de xiprer pintada
Madera de olmo, de melis y de ciprés pintada
Elm wood, melis wood and painted cypress wood

Giorgia amb trenca/ Giorgia con trenka/ Giorgia with duffle coat, 2017. 86 x 31 x 23 cm.

Fusta d'om, de Melis i de xiprer pintada

Madera de olmo, de melis y de ciprés pintada

Elm wood, melis wood and painted cypress wood


SiteMap
Àrea Privada