Efraïm Rodríguez

Cercar

Obra Pública  (Work in public-space)


PerPIGnan (2001)

Vuit elements de ferro colat de mides diverses sobre paviment de llambordes calcaries. situat a la Plaça Lluís Perpinyà, Granollers (Barcelona) Programat dins del cicle Identitats Espacials, comissariat per Pietat Sanjuan. Propietat de l’autor

Ocho elementos de hierro fundido de medidas diversas sobre pavimento de adoquines calizos. Situado en la Plaza Luis Perpiñán, Granollers (Barcelona) Programado dentro del ciclo Identitats Espacials, comisariado por Piedad Sanjuan. Propiedad del autor

Eight cast iron elements of various measures on limestone cobblestone pavement. Located at Plaza Luis Perpignan, Granollers (Barcelona) Scheduled as part of Identitats Espacials, curated by Piedad Sanjuan. Property of the author

Patufet (2003)

84x95 x95cm

Bronze, situat a la Plaça Folch i Torres de Granollers (Barcelona) Encarregat per l’ajuntament de Granollers.Propietat de l’ajuntament de Granollers

Bronce, situado en la Plaza Folch i Torres de Granollers (Barcelona) Encargado por el ayuntamiento de Granollers. Propiedad del ayuntamiento de Granollers

Bronze at the Plaza Folch y Torres de Granollers (Barcelona) Commissioned by the City Council of Granollers. Owned by property of the City Council of Granollers

Homenatge a l’onze de setembre (2008)

Dues figures a mida real. Bronze. Situat a la plaça dels Països Catalans de Vilanova del Vallès (Barcelona). Encàrrec: Ajuntament de Vilanova del Vallès. Propietat: Ajuntament de Vilanova del Vallès.

Dos figuras a tamaño real. Bronce. Situado en la plaza dels Països Catalans de Vilanova del Vallès (Barcelona). Encargo: Ayuntamiento de Vilanova del Vallès. Propietario: Ayuntamiento de Vilanova del Vallès.

Two life-size figures. Bronze. Located on Països Catalans Square, Vilanova del Valles (Barcelona). Client: City of Vilanova del Valles. Property: City of Vilanova del Valles.

Homenatge al Sr Josep Sala Perramon (2000)

bust/busto 44 x 51 x 30cm, mida total/tamaño total/ total size 190 x 220 x 130 cm

Bronze i formigó. Ubicat als Jardins Josep Sala Perramon. Encarregat per una comissió especifica (Esbart Dansaire de Granollers, Agrupació Escursionista de Granollers i altres). Propietat de l’Ajuntament de Granollers.

Bronce y hormigón. Ubicado en los Jardines Josep Sala Perramon. Encargado por una comisión especifica (Esbart Dansaire de Granollers, Agrupación Escursionista de Granollers y otros). Propiedad del Ayuntamiento de Granollers.

Bronze and concrete. Located in the  Josep Sala Perramon gardens. Commissioned by a committee specifies (Esbart Dansaire Granollers, Granollers Hikers Association and others).Owned by the City Council of Granollers.

SiteMap
Àrea Privada
Modelat